19 Comments

שלום

צפיתי בהרצאה שלך ביוטיוב, הייתה מעניינת.

אני מסכים איתך שפרקטית השערה היא של א"ח (או אפילו של אחותו - התיק ג'נספורט לפי הסיפור שלו היה שלה).

אגב עכשיו איתרו 6 דגימות שמתאימות לפרופיל החלקי שלו מתוך 9 במאגר הארצי והן ישלחו לריצוף מלא וגם ימשיכו לנסות לאתר את ה-3 הנותרות.

אני מתאר לעצמי שאף אחת לא תתאים, הדגימות של אנשים ממוצאים שונים מזה של א"ח (לפי מה שהבנתי הוא מצרי קראי מצד האם).

מקווה שיפרסמו את כל הריצוף של הדגימות האלו ולא רק את המסקנה הסופית, כדי שנדע עד כמה זה לא מתאים.

יש במאגרים העולמיים דגימות שמתאימות חלקית לא"ח וקיים להן ריצוף מלא?

למשל, אצל תאיר ראדה (שיש לה פרופיל הרבה הרבה יותר נפוץ), הפרופיל החלקי נפוץ פי ארבעים ומשהו לעומת הפרופיל המלא, לפי מה שחישבתי במאגר העולמי.

אני משוכנע בחפותו של זדורוב, אבל מצד שני יש כמה דברים בסיפור של א"ח שלא מסתדרים לי:

1. לסכין ציד יש שיניים גדולות וזה לה מתאים לחתך בסנטר של תאיר שם הרווחים בין השיניים הם של מילימטר אחד. לפי התמונה שהראו לאחרונה של הסכין שנתפסה הרווח שם הוא של כ-3 מ"מ, וא"ח מספר שרכש סכין זהה. כמובן שיכול להיות שהיא השתמשה בסכינים נוספות שא"ח לא ידע עליהן.

2. הזמנים בקושי מתאימים. היא התקשרה אליו מהבית ב-14:06, אחרי שהיא עוד התרחצה לפי מה שא"ח סיפר, אבל גם אם לא זה עדיין מאוד גבולי. לא לשכוח שבנוסף להליכה היא הייתה צריכה להתנקות שם ולהחליף בגדים.

3. אין כל הסבר על המכות בראש שהיו לתאיר לפי הדו"ח הפתולוגי. לפי מה שהבנתי זה היה מכמה מוקדים שונים מה שדי שולל שהמכות נגרמו כתוצאה מנפילה, כאילו היכו אותה מאחור עם משהו קשה.

מה דעתך?

תודה

Expand full comment

לדעתי ההערכות לגבי EMPOP בעייתיות מהבחינה הזו שרוב הדאטה במאגר מגיע מארה"ב ואירופה. חבני לא נראה לי כזה אשכנזי אז לא מפתיע שהוא בתת ייצוג במאגר. לא בדקתי את ההרכב של מאגרים אחרים.

יכול להיות שבמקרה בקצרין יש יחסית כמות גבוהה של השושלת שלו.

כך או כך, אם אכן יש התאמה אז הייתי מהמר על טעות מעבדה או הונאה, כי לדעתי אשמתו של רומן הוכחה מעל כל ספק סביר. לדעתי אין כל סיכוי שזדורוב חף מפשע ולו הקלוש ביותר. זה תיק סגור ומפוענח.

Expand full comment